Helena Wanhainen

Advokat sedan 2015

Helena Wanhainen är specialiserad på kommersiell tvistlösning och företräder klienter i såväl domstolsprocesser som svenska och internationella skiljeförfaranden. Hon har erfarenhet av tvister inom ett flertal olika branscher och rättsområden, bland annat avtalsrätt, bolagsrätt, företagstransaktioner och obeståndsrätt. Hon har särskild erfarenhet av regulatoriska frågor inom energi- och telekomsektorn.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

  • Advokatfirman Vinge, 2013 -
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2012-2013
  • Advokatfirman Vinge, 2010-2012

Utbildning

  • Uppsala universitet, juris kandidat, 2010
  • Moscow International Higher Business School (MIRBIS), 2009

Övriga meriter

  • Styrelseledamot, Young Arbitrators Sweden, 2016 -
  • Advisory Board, Young Arbitrators Sweden, 2013-2015